Een impuls voor het bewegingsonderwijs in Horn

Door de opkomst van onder andere mobiele telefoons is bewegen voor kinderen minder vanzelfsprekend aan het worden in deze tijd. Op basisschool de Mussenberg in Horn vinden ze het belangrijk dat kinderen ervan bewust worden dat bewegen goed en belangrijk voor je is. "Kinderen moeten genoeg beweging krijgen in het onderwijs en daarnaast voldoende gemotiveerd worden om ook buiten school voldoende te blijven bewegen", aldus groepsleerkracht Jan. De beweegcoaches zetten zich op de basisschool in om leerkrachten te ondersteunen bij het geven van gymlessen.

Vroeger was iedere leerkracht automatisch bevoegd om gymles te geven in het onderwijs. Tegenwoordig is dat niet meer zo. De basisschool in Horn liep op een gegeven moment tegen een organisatorisch probleem aan omdat sommige leerkrachten van de nieuwe generatie niet bevoegd waren om gymles te geven aan hun klas. ‘’Als school zijn we gaan kijken naar alternatieven voor het bewegingsonderwijs. De samenwerking met Leudal Leeft die hieruit is voortgekomen, heeft ertoe geleid dat er op een frisse manier naar het bewegingsonderwijs wordt gekeken.’’ De beweegcoaches besteden tijdens de gymlessen extra aandacht aan samenwerking en zorgen ervoor dat elk kind betrokken blijft tijdens de oefeningen. Dit doen ze vaak door kinderen verschillende groepjes te laten sporten. Leerkrachten worden ontzorgt van het geven van gymlessen. Hierdoor kunnen ze hun tijd anders indelen en tijdens de les meer letten op persoonlijke motorische vaardigheden van een kind. Ook kunnen ze het sociale aspect van de kinderen beter observeren door bijvoorbeeld te kijken hoe kinderen omgaan met verlies of tegenslag tijdens de spellen.

De basisschool is erg blij met de samenwerking en hoopt dat de beweegcoaches zich in de toekomst blijven inzetten voor de kinderen. ‘’Jullie inzet komt het bewegingsonderwijs zeker ten goede. Ik hoop dat we nog heel lang op een positieve manier samen kunnen blijven werken, uiteindelijk hebben we samen een doel voor ogen: dat de kinderen met plezier naar school komen en dat ze het fijn vinden als de gymactiviteit plaatsvinden.’’