Het kernteam maakt ambities waar

De ondertekening van het sport- en beweegakkoord was slechts het begin. Daarna formeerde het kernteam, een groep van betrokken supporters, waaronder Kim Hanssen (Hoera Kindercentra) en Rocco Blommers (basisschool St. Liduina & basisschool Harlekijn). “Mooi om te zien dat we vanuit zo veel partijen uit verschillende hoeken bij elkaar zijn gekomen. Samen maken we van ambities werkelijkheid”, aldus Rocco.

Gezond in lijf en leden door sport en bewegen

Kim woonde vorig jaar een bijeenkomst over het sport- en beweegakkoord bij. In groepen kwamen er allerlei speerpunten naar boven die hun plek hebben gekregen in het lokale akkoord. Dat werd uiteindelijk ondertekend door 60 partijen. “Ik voelde me betrokken bij het thema sport en bewegen en zodoende wilde ik bijdragen aan de uitvoering van het akkoord. Vanuit de kinderopvang zorgen we met sport en bewegen voor een totale persoonsontwikkeling en hopen we dat kinderen zich uiteindelijk gelukkig voelen. Ik geloof in het goede voorbeeld geven. Daarom wilde ik deze kans aangrijpen om iets te betekenen op een nog grotere schaal”, aldus Kim. Dat is volgens Rocco belangrijk. “Er is in Nederland best wel wat overgewicht. Voldoende beweging kan helpen om dat te voorkomen. De basis voor een gezonde leefstijl wordt al vroeg gelegd. Sport en beweging maakt kinderen gezond in lijf en leden. Sport en bewegen is voor iedereen, want ook ikzelf heb het nodig om me te kunnen afschakelen en me mentaal en fysiek goed te voelen.”

Aanjagers

Het kernteam jaagt speer- en actiepunten uit het sport- en beweegakkoord aan, ze stellen prioriteiten én beheren het uitvoeringsbudget. Kim: “We hebben in de gemeente Leudal te maken met verspreidde kernen. Desondanks zijn er al mooie initiatieven. Ik hoop dat we de kernen en de initiatieven meer met elkaar kunnen verbinden. En dat we elkaars talenten meer benutten en elkaar om support vragen. Zo kunnen we een slag slaan om ook de mensen in beweging te brengen die hun weg naar beweging nog niet hebben gevonden. Met het sport- en beweegakkoord hopen we de leefbaarheid in de dorpen, groot en klein, te vergroten en de vereenzaming tegen te gaan.”

Samenwerken, samen brengen én samen doen

Rocco hoopt op vernieuwende en duurzame ideeën. “Voor mij is samenwerken een hele wezenlijke. Verschillende organisaties en instellingen die samenwerken, samen brengen én samen doen. Dat zijn aspecten waar ik in het bijzonder op let. Ik hoop dat er mooie nieuwe initiatieven ontstaan die mensen, op andere manieren, gaan bewegen. Met name de inactieve mensen. Mijn droom is dat er duurzame samenwerkingen ontstaan. Daarin zit voor mij de kracht.” Kim vult hem aan: “Door samen te werken kun je op een groter vlak het verschil maken voor de gemeenschap en dat is waar we het voor doen.”

Een aanvraag doen?

Als initiatiefnemer kun je een aanvraag voor het uitvoeringsbudget indienen door het aanvraagformulier zo compleet mogelijk in te vullen en te mailen naar info@leudalleeft.nl. Het kernteam controleert of het initiatief voldoet aan de voorwaarden én daarmee in aanmerking komt om een bijdrage voor het initiatief te ontvangen. Een ruime meerderheid van het kernteam moet hier positief over besluiten.