Inhoud en acties sport- en beweegakkoord Leudal

Het sport- en beweegakkoord Leudal is opgebouwd aan de hand van drie programmalijnen. Lees hieronder de samenvatting per programmalijn of download het hele sport- en beweegakkoord via de button onderaan.

  Samen Meedoen

   Sport en bewegen brengen mensen samen en laten iedereen meedoen. Het draagt bij aan vitale inwoners en heeft een positief effect op de leefbaarheid in de dorpen. Er moet extra aandacht zijn voor doelgroepen die niet vanzelfsprekend mee (kunnen) doen, zoals senioren, mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt en gezinnen in armoede. Dan kunnen we ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met voorzieningen dichtbij huis. De vitaliteit en gezondheid van kwetsbare doelgroepen verbetert en dat verminder zorgkosten. Bovendien stimuleert sporten ontmoeting waardoor de groeiende eenzaamheid tegengegaan kan worden. De volwassen zelfredzame doelgroep wordt vaak buiten beschouwing gelaten, maar ook hier willen we samen met bedrijven en ondernemers in investeren om iedereen bewust te maken van een gezonde leefstijl.

   Voorbeeld actie thema Samen Meedoen: Digitale Beweegwijzer

   De digitale beweegwijzer is een initiatief dat aansluit bij een van de actiepunten uit het sport- en beweegakkoord Leudal. De digitale beweegwijzer is een digitaal platform waarop alle sporten, verenigingen en sportaccommodaties in Leudal gebundeld zijn. Zo is het voor iedere inwoner makkelijk op te zoeken in welke kern, welke vereniging of welke sport te vinden is.

   Gezond Actief

    De basis voor een gezond en actief leven moet gelegd worden bij kinderen. Jong geleerd is immers oud gedaan. samen met lokale partners investeren in een gezonde omgeving van het kind waar de gezonde keuze vanzelfsprekend is; op school maar ook daarbuiten bij de sportvereniging of in de groene omgeving. We willen een kansrijke start voor elk kind. Om de motoriek van kinderen te verbeteren en overgewicht tegen te gaan. Dat verminder gezondheidsachterstanden van kinderen en stimuleert hen meer te bewegen en buiten te spelen.

    Voorbeeld actie thema Gezond Actief: Sport Talenten Tour

    De Sport Talenten Tour is een initiatief dat aansluit bij een van de actiepunten uit het sport- en beweegakkoord Leudal. Met de Sport Talenten Tour willen we kinderen uit groep 5 t/m 8 die op motorisch en sociaal vlak niet helemaal meekomen in de (gym)les meer en beter leren bewegen. Onder begeleiding van een beweegcoach van Leudal Leeft gaan we met de kinderen aan de slag om vaardigheden zoals balans, kracht, coördinatie en balvaardigheid te verbeteren. Daarnaast werken we met de kinderen ook thema’s zoals; samenwerken, zelfvertrouwen, leiderschap en winnen en verliezen.

    Vitaal Verenigen

     Sport en bewegen laat mensen plezier beleven. Dat kan uiten in de groenrijke omgeving van Leudal, maar ook bij de vele sportaanbieders. Maar verenigingen staan onder druk. Mensen verenigen zich minder vanzelfsprekend. Verenigingen kennen veel uitdaging, die ook kansen bieden. Om beter in te spelen op de behoeften van de inwoners moeten sportverenigingen elkaar versterken en meer samenwerken. Samen verbinden we door sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken.

     Voorbeeld actie thema Vitaal Verenigen: Workshop ‘4 inzichten voor trainerschap’

     Vanuit het beschikbare budget voor services en opleidingen vanuit het sport- en beweegakkoord is er in januari een online workshop verzorgd voor DFO’20 en RKESV. Maar liefst 22 trainers hebben deelgenomen aan de online workshop ‘4 inzichten in trainerschap’.