KERNgezond in Leudal

KERNgezond maakt mensen op een inspirerende manier bewust van een gezonde leefstijl op basis van drie pijlers; gezond bewegen, gezonde voeding en gezond gedrag! Kinderen, ouderen, jongeren en mensen met een verstandelijke beperking inspireren zij naar een gezonde leefstijl. Dat doen ze vol 'fun' en niet belerend. Topsporters worden daarbij als inspiratiemiddel ingezet. Behalve voor ‘heel gezond’ staat KERNgezond ook voor lokaal; in de KERN dus. Activiteiten vinden altijd in de eigen dorpskern plaats met medewerking van verschillende partners binnen het dorp.

Fris & Fruitig

Kinderen uit de bovenbouw van de basisschool worden geïnspireerd in het traject ‘Fris & Fruitig’. Met zes activiteiten in een schooljaar gaan de kinderen aan de slag met KERNgezond. Dit kan zijn een gezond ontbijt op school, met warming-up op muziek en een topsporter die komt vertellen waarom ontbijten nu zo belangrijk is. Niet alleen voor hem maar juist ook voor de kinderen. De lokale supermarkt, bakker en slager verzorgen de producten voor dit ontbijt. Kinderen worden ook meegenomen naar het lokale melkveebedrijf, agrariër, restaurant of cateraar om hier op een leuke manier aan de slag te gaan met voeding. Lokale sportverenigingen worden in samenwerking met de beweegcoaches benaderd om leuke gastlessen te geven. Een topsporter komt in de klas vertellen over fair-play en pesten. De kinderen worden meegenomen naar een zorgboerderij waar ze leren over het voedsel, maar ook samenwerken met de cliënten van de zorgboerderij. Ze maken samen plezier en leren van elkaar. In Leudal is KERNgezond Fris & Fruitig actief op zeven locaties.

De Buitenspelval

Daarnaast loopt in Leudal ook het traject ‘De Buitenspelval’. Hierbij worden ouderen uit een zorginstelling gekoppeld aan jongeren van een sportvereniging. Ook zij gaan samen ongeveer zes activiteiten per jaar beleven waarbij de strijd tegen eenzaamheid centraal staat. Ouderen raken in de huidige maatschappij steeds meer in een sociaal isolement. De samenleving wordt steeds individualistischer en er wordt minder naar een ander omgekeken. Binnen De Buitenspelval leren jong en oud van elkaar, krijgen respect en begrip voor elkaar en helpen elkaar. De activiteiten zijn laagdrempelig zodat alle ouderen kunnen deelnemen. Het op gang brengen van interactie is het belangrijkste. Jong en oud spelen samen spellen, doen een quiz, maken een gerechtje en gaan wandelen. De ouderen bezoeken uiteindelijk ook een wedstrijd van de jongeren. Jong en oud inspireren elkaar en kijken beiden steeds uit naar een volgende ontmoeting. Zorginstellingen en sportverenigingen worden aan elkaar gekoppeld en krijgen steeds meer het heft in handen. De zorginstelling en de sportvereniging nemen de organisatie ondertussen zelf op zich. De Buitenspelval vindt plaats op twee locaties in Leudal.

KERNgezondTV

KERNgezond brengt wekelijks ook KERNgezondTV uit. In KERNgezondTV zijn de verschillende activiteiten van KERNgezond te zien, komen topsporters langs, zijn prijzen te winnen en spelen de KERNgezond-scholen een strijd tegen elkaar in de ScholenChallenge. KERNgezondTV wordt wekelijks bekeken in de KERNgezond-klassen maar ook uitgezonden op 12 lokale omroepen, waaronder ML5.