Leefstijlakkoord Leudal

In 2021 zijn we in Leudal aan de slag gegaan met een lokaal Leefstijlakkoord. In het Leefstijlakkoord staan de ambities op het gebied van gezondheid en preventie beschreven. Samen gaan we aan de slag om deze ambities te verwezenlijken!

Van nationaal naar lokaal leefstijlakkoord

In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord gesloten om de gezondheid van Nederlanders te bevorderen. Dat lukt alleen als we daar lokaal uitvoering aan geven. Daarom zijn gemeentes lokaal aan de slag gegaan om te komen tot een lokaal akkoord. Zo ook in Leudal. Het akkoord is een set aan afspraken tussen onderwijs, kinderopvang maatschappelijke partners, zorgaanbieders, verenigingen, gemeente en bedrijfsleven. In het akkoord staat beschreven wie met welke acties aan de slag gaat.

Het proces

In 2021 hebben de gemeente Leudal, maatschappelijke partners, zorgpartners en inwoners gewerkt aan de totstandkoming van het Leefstijlakkoord Leudal. Samen hebben zij hun ambities op het gebied van preventie en gezondheid op papier gezet. Thema’s zoals overgewicht, problematisch alcohol en drugsgebruik en overmatig roken stonden centraal. Eind april is het Leefstijlakkoord ingediend en goedgekeurd.

Benieuwd naar het Leefstijlakkoord Leudal? Bekijk het hieronder.

Leefstijlakkoord Leudal

In het Leefstijlakkoord zijn ambities uitgewerkt om overgewicht, problematische alcoholgebruik- en drugsgebruik en overmatig roken tegen te gaan. Iedereen in Leudal verdient een kans op een gezonde en vitale levensstijl. Gezonde gewoontes, zoals voldoende water drinken, gezond eten en voldoende bewegen, moet vanzelfsprekend worden. Ongezond gedrag, zoals roken en alcohol, drinken moeten ontmoedigd worden. Een gezonde basis wordt gelegd bij jeugd en jongeren, maar ook van volwassenen wordt verwacht dat ze hun steentje bijdragen. Met name bij jongeren is er extra aandacht voor het versterken van de mentale weerbaarheid. Het gedachtegoed van positieve gezondheid staat hierbij centraal. Deze ambitie is vertaald naar concrete acties. Lokale partners gaan aan de slag om het Leefstijlakkoord tot uitvoering te brengen.

Uitvoeringsbudget

In april 2021 is het Leefstijlakkoord Leudal goedgekeurd. Met de goedkeuring van het Leefstijlakkoord is er uitvoeringsbudget vrijgekomen om de actiepunten uit het akkoord te verwezenlijken. Lokale organisaties gaan aan de slag om de actiepunten te verwezenlijken.

Vragen?

Heb je nog vragen over het Leefstijlakkoord Leudal? Neem dan contact op met Michelle Baats door te mailen naar m.baats@leudal.nl of te bellen naar 0475-859000.