Een leefbaarder Haelen

Dorpsraad Haelen, Stichting Naoberzorg NL en Bibliocenter gaan gezamenlijk aan de slag om Haelen meer leefbaar te maken. Voor nu én de toekomst.

Elke ontmoeting een verhaal

Ieder mens heeft een verhaal. Welk verhaal je ook hebt, iedereen moet gehoord worden. Verhalen geven het leven kleur én zin. Daarom is het belangrijk dat mensen elkaar blijven ontmoeten en verhalen blijven delen. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om dit te doen. Soms heb je hulp nodig en is het fijn als er voorzieningen in de buurt zijn waar je je kunt aansluiten.

Leefbaarheid in Haelen

Daar zet de dorpsraad in Haelen zich voor in. Ze zijn steeds actiever aan het zoeken om hun kern meer leefbaar te maken. Het gaat daarbij om de mensen, die heeft het dorp en de wijk hard nodig. Daarom onderzoekt de dorpsraad in Haelen welke (sociale) voorzieningen er in Haelen zijn en waar behoefte aan is. Ze willen de mensen nog meer samenbrengen door concrete activiteiten te plannen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Stichting Naoberzorg NL en Bibliocenter helpen ze daarbij. Zij maken een eerste aanzet voor het onderzoek, organiseren activiteiten en ontmoetingen en sluiten zich aan bij al bestaande activiteiten. Zoals Kom-op-de-soep en in-beweging die ze in samenwerking met de Zorgboom in Haelen organiseren.

Subsidie

Bibliotheken zijn landelijk steeds meer betrokken bij het creëren van ontmoetingen. Ontmoetingen waar mensen hun passies delen, kunnen leren, kunnen lezen én vragen kunnen stellen. In samenwerking met gemeente Leudal heeft Bibliocenter een subsidie van de Rijksoverheid ontvangen. Daarmee gaan ze op zoek naar welke vormen van nieuw bibliotheekwerk passen in Leudal. Dit doen ze samen met inwoners. Het onderzoek sluit aan bij de zoektocht van de dorpsraad. Daarom pakken ze dit samen op.

Nieuwsgierig geworden?

Voor informatie over het onderzoeksproject van Bibliocenter? Neem contact op met Sjoerd Brentjens via 06-39718377 of s.brentjens@bibliocenter.nl.