Opstelling sport- en beweegakkoord Leudal

Om het sport- en beweegakkoord Leudal tot een succes te maken, werken diverse supporters van het sport- en beweegakkoord nauw samen.

Kernteam

Het kernteam is een groep van betrokken supporters van het sport- en beweegakkoord vanuit diverse organisaties en branches, waaronder onderwijs, kinderopvang, bedrijfsleven, verenigingen en de gemeente. Het kernteam jaagt de speer- en actiepunten uit het sport- en beweegakkoord aan en stelt jaarlijks prioriteiten. Daarnaast beheert het kernteam het uitvoeringsbudget.

Het kernteam wordt momenteel gevormd door Rocco Blommers (Bs. St. Liduina & Bs. Harlekijn), Kim Hanssen (Hoera Kindercentra), Mark Kooiman (SV Roggel), Charlotte Schoonman (Latasteschool), Mark Verhaegen (Smart Beat), Maurice Graef (KERNgezond), Michelle Baats (gemeente Leudal), Judith Philips ('t Maasveld Neer), Marie-Louise Suijkerbuijk (Adviseur Lokale Sport), Elvera Weusten (sportformateur) en Renée Cuenen (Leudal Leeft).

Adviseur Lokale Sport

De Adviseur Lokale Sport is de verbinder in het samenbrengen van de behoeftes van sportaanbieders en het toekennen van de juiste services. De Adviseur Lokale Sport trekt hierin samen op met het kernteam en de lokale verenigingsondersteuners, die zicht hebben op de lokale setting. Op basis daarvan kijkt de Adviseur Lokale Sport in samenwerking met de verenigingsondersteuners welke services er ingezet kunnen worden om de clubs optimaal te kunnen ondersteunen.

Beweegteam Leudal Leeft

Het beweegteam van Leudal Leeft ondersteunt bij de uitvoering van de actiepunten uit het sport- en beweegakkoord Leudal. De beweegcoaches en verenigingsondersteuners vormen een professioneel team dat samen met de supporters een succes kan maken van het sport- en beweegakkoord.

Supporters

De kracht van het sport- en beweegakkoord zit in het samen doen! Alleen samen met partners en supporters van het sport- en beweegakkoord krijgen we ambities en acties gerealiseerd. Zij brengen het sport- en beweegakkoord verder. Door deze energie en saamhorigheid ontstaan nieuwe samenwerkingen en kansen.