Sportakkoord Leudal

In Leudal zijn veel sportaanbieders, scholen, welzijnsorganisaties en gemeente actief om meer mensen in beweging te brengen. Het is enorm belangrijk dat mensen in Leudal (blijven) sporten. Sporten houdt mensen gezond, zorgt voor plezier en brengt mensen samen. Bovendien houdt het onze sportverenigingen vitaal. Zij dragen bij aan de leefbaarheid in de kernen in de gemeente. Om de kracht van sport optimaal te benutten is er, in navolging op het Nationaal Sportakkoord, een lokaal sport- en beweegakkoord in Leudal ontwikkeld. Sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke organisaties uit Leudal droegen bij aan de totstandkoming van dit sport- en beweegakkoord. Samen formuleerden we ambities, aansluitend op de lokale behoeften en uitdagingen. De ambities zijn uitgewerkt in concrete acties waar we samen mee aan de slag gaan.

De betrokken partners worden opgeroepen hun handtekening te zetten onder dit sport- en beweegakkoord en een bijdrage te leveren aan de genoemde actiepunten. Wie zijn handtekening zet, zegt hiermee naar vermogen bij te dragen aan het verwezenlijken van de ambities en acties. De één doet dat met de uitvoering van een activiteit, de ander door mee te denken in het proces. Alle bijdragen, groot en klein, in de vorm van persoonlijke inzet, beschikbaar stellen van faciliteiten, advies, materialen en middelen zijn welkom. Samen geven we een impuls aan sport en bewegen in Leudal.

Nog geen supporter van het lokaal sportakkoord Leudal? En toch graag een bijdrage leveren als supporter? Neem contact met ons op!

Terug naar Vitaal Verenigen