Stimuleringsbudget voor sportclubs

Ieder jaar is er de mogelijkheid om een stimuleringsbudget aan te vragen van €850 voor jouw team of groep aangepaste sporters. Dit stimuleringsbudget wordt beschikbaar gesteld door NOC*NSF. Lees hieronder de voorwaarden.

Wil je actief aan de slag met inclusie en diversiteit binnen jouw club? Dan kun je gebruik maken van het stimuleringsbudget in de sport. Bijvoorbeeld voor het binden van nieuwe sporters aan je club, of het starten van een ontwikkelingstraject met jouw bestuur of het aangaan van samenwerking met een organisatie in de wijk van jouw club. Dit met als doel om beter mensen te bereiken die vanwege etnische achtergrond, leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om zich thuis te voelen op de club. Clubs kunnen maximaal €850 aanvragen.

De aanvraag moet gericht zijn op:

  • Het versterken en/of vernieuwen van het (huidige) sport- en beweegaanbod
  • Het bereiken van de doelgroep (vraaggericht)
  • Het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod

Meer informatie over de aanvraag is hier en het aanvraagformulier is hier te vinden.

Hulp nodig?

Wil je graag het stimuleringsbudget aanvragen, maar weet je niet zo goed hoe? Neem dan contact op met Renée via renee@negen.nl of 06-34039035. Of met Pauline Schrooten van Iedereen Kan Sporten via paulineschrooten@roermond.nl of 06-30202582.