Totstandkoming sport- en beweegakkoord Leudal

Van Nationaal Sportakkoord naar lokaal sportakkoord

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. Dat lukt alleen als we daar lokaal uitvoering aan geven. Daarom werd in het verlengde van het landelijke akkoord in de gemeente Leudal gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Het sportakkoord is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers. Het legt vast door wie en hoe wordt samengewerkt. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

Het proces

In 2020 hebben sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en inwoners gewerkt aan de totstandkoming van het sport- en beweegakkoord Leudal. Samen hebben zij hun ambities op het gebied van sport en bewegen voor de gemeente Leudal op papier gezet. Ruim 60 supporters hebben hun (digitale) handtekening gezet onder het sport- en beweegakkoord en het daarmee vastgesteld. Daarmee is het sport- en beweegakkoord definitief vastgesteld. “Het team van supporters is divers en vertegenwoordigt o.a. lokale (sport)verenigingen, (sport)bonden, basisscholen, middelbare scholen, kinderopvangcentra, fysiotherapiepraktijken, zorginstellingen en bedrijven uit Leudal. Daar zijn we trots op!”, vertelt sportformateur Elvera Weusten (Negen). “Ondanks de corona-maatregelen is het toch gelukt om supporters het sport- en beweegakkoord Leudal digitaal te laten ondertekenen.

Het sport- en beweegakkoord Leudal

In het sport- en beweegakkoord zijn ambities uitgewerkt om meer mensen in Leudal te laten sporten en bewegen. De betrokken supporters willen een gezonde en actieve leefstijl stimuleren en iedereen laten meedoen, van jong tot oud. Zo krijgt iedereen de kans op een gezond en gelukkig leven. De ambities zijn vertaald naar concrete acties maar de supporters mee aan de slag gaan. Samen met het team van Leudal Leeft en de Adviseur Lokale Sport gaat het kernteam aan de slag om het sport- en beweegakkoord tot uitvoering te brengen

Kernteam en uitvoeringsbudget

In september 2020 werd het sport- en beweegakkoord Leudal ondertekend tijdens het supporterscafé in Horn. Om een vervolg te geven aan het sport- en beweegakkoord is een kernteam samengesteld: een groep enthousiaste supporters van het sportakkoord vanuit diverse organisaties en branches, waaronder onderwijs, kinderopvang, bedrijfsleven, verenigingen en de gemeente. “Het kernteam is in het leven geroepen om de actiepunten uit het sport- en beweegakkoord aan te jagen en stelt jaarlijks de prioriteiten. Ook beheert het team het uitvoeringsbudget wat beschikbaar is om acties uit te voeren”, vertelt sportformateur Elvera Weusten. Organisaties in Leudal kunnen een aanvraag indienen voor het uitvoeringsbudget voor projecten of activiteiten die aansluiten bij ambities uit het sport- en beweegakkoord.