Verenigingsmonitor

De verenigingsmonitor wordt één keer per twee jaar verspreid onder alle sportverenigingen in de gemeente Leudal om inzicht te krijgen in de vitaliteit, wensen en behoeften van de sportverenigingen in Leudal. In de verenigingsmonitor worden vragen gesteld met betrekking tot onderwerpen zoals leden, het kader, de accommodatie, financiën, ondersteuningsbehoeften en samenwerking. Op basis van de uitkomsten van de verenigingsmonitor kunnen de verenigingsondersteuners van Leudal Leeft gerichte ondersteuning bieden aan de sportverenigingen die daar behoefte aan hebben.

Verenigingsmonitor 2020

In maart 2020 is de verenigingsmonitor voor het eerst uitgezet onder alle sportverenigingen in Leudal in het kader van het sport- en beweegakkoord Leudal. Deze is al door een tiental sportverenigingen ingevuld.

De eerste resultaten:

  • Bij iets meer dan de helft van de sportverenigingen is het ledenaantal gelijk gebleven in het afgelopen jaar (55%), enkele sportverenigingen hebben te maken gehad met een daling in het aantal leden (18%)
  • Daarnaast verwacht iets meer dan de helft van de sportverenigingen dat het ledenaantal in de komende twee jaar zal stijgen (55%).
  • Een ruime meerderheid van de sportverenigingen geeft aan over voldoende vrijwilligers te beschikken (63%).
  • De sportverenigingen ervaren de meeste knelpunten rondom het werven en behouden van leden (64%), het werven, behouden en opleiden van het kader (36%) en het beheren en onderhouden van hun accommodatie (27%).
  • De sportverenigingen werken het vaakst samen met andere verenigingen (55%), scholen (45%) en met de gemeente en/of buurtsportcoaches (36%).

Voor een uitgebreid overzicht van de resultaten kun je een kijkje nemen in het sport- en beweegakkoord Leudal (pagina 6).

Nog niet ingevuld?

Heb je de verenigingsmonitor nog niet ingevuld? Dat kan nog steeds via deze link. Het invullen van de verenigingsmonitor duurt 10-15 minuten. De verenigingsmonitor dient bij voorkeur door iemand van het bestuur ingevuld te worden. Het is daarbij handig om gegevens over het ledenbestand (o.a. ledenaantallen, vrijwilligersaantallen etc.) van de vereniging bij de hand te houden.

Vragen?

Heb je vragen en/of opmerkingen over de verenigingsmonitor? Neem dan contact op met Renée via renee@negen.nl of 06-34039035.