Verenigingsondersteuning

De verenigingsondersteuners van Leudal Leeft zijn er om sportverenigingen in Leudal te ondersteunen en te ontzorgen. Maar wat doet een verenigingsondersteuner nu eigenlijk? Wij hebben het op een rijtje gezet.

Verenigingsmonitor

De verenigingsmonitor wordt door de verenigingsondersteuners gebruikt om de sportverenigingen in Leudal beter te leren kennen. Een keer in de twee jaar wordt de verenigingsmonitor verspreid onder verenigingen in Leudal met het verzoek deze in te vullen. De verenigingsmonitor is een digitale enquête. Naar aanleiding van de monitor gaan de verenigingsondersteuners in gesprek met de vereniging om de club nog beter te leren kennen. Wil je als vereniging meer informatie over de verenigingsmonitor? Of benieuwd naar de resultaten van de verenigingsmonitor 2020?

Individuele of collectieve begeleiding

Uit de verenigingsmonitor en/of het kennismakingsgesprek met de vereniging kan naar voren komen dat een vereniging behoefte heeft aan ondersteuning van een verenigingsondersteuner. We gaan dan samen een begeleidingstraject opstarten.

Wij bieden hulp bij o.a.:

  • Subsidieaanvragen, fondsenwerving en sponsoring
  • Vertrouwenspersoon & VOG
  • Werven- en behouden van leden of vrijwilligers
  • Ontwikkeling nieuw aanbod voor (kwetsbare) doelgroepen
  • Verduurzaming sportaccommodatie
  • Communicatie en marketing

Daarnaast is het ook mogelijk een collectief van (sport)verenigingen te ondersteunen. De verenigingsondersteuners helpen bij het opzetten of ondersteunen van een samenwerking tussen diverse verenigingen en/of maatschappelijke partners. Per vraagstuk wordt gekeken welke ondersteuningsbehoefte er is en op welke manier de verenigingsondersteuners daar bij kunnen helpen.

Heb je behoefte aan ondersteuning bij een vraagstuk? Neem dan contact op onze verenigingsondersteuners.

Verenigingscafés

Een aantal keer per jaar organiseren de verenigingsondersteuners een verenigingscafé. Een interactieve bijeenkomst om verenigingen te inspireren en informeren over diverse thema’s zoals aanbod voor kwetsbare doelgroepen, de Gezonde Sportkantine, AVG etc. Tijdens het verenigingscafé is er ook de mogelijkheid om onderling in gesprek te gaan en ervaringen te delen en elkaar te leren kennen.

Op de volgende data wordt een verenigingscafé georganiseerd. Meer informatie hierover volgt.

  • 23 september

Expeditie V

Expeditie V is een verenigingsprogramma om bestaande of nieuwe ideeën van sportverenigingen tot realisatie te brengen op een vernieuwende manier. Verenigingen met een idee kunnen meedoen aan de expeditie om in drie bijeenkomsten hun idee concreet uit te werken. Daarbij worden de verenigingen ondersteund door de verenigingsondersteuners en leren de verenigingen van elkaar. De verenigingen gaan aan de slag met de positionering van hun idee, het verhaal achter het idee en hoe hierover te communiceren. Ze maken een concreet plan van aanpak om het idee te kunnen uitvoeren.

In Leudal wordt in 2021 gestart met Expeditie V voor sportverenigingen. Heb je ondertussen al een idee voor je vereniging waar je hulp bij kan gebruiken? Neem dan contact op met onze verenigingsondersteuners.

Verenigingsacademie

De verenigingsacademie is voor verenigingen met concrete vraagstukken. Verenigingen met concrete vraagstukken worden via de verenigingsacademie collectief begeleid en ondersteund door een van de verenigingsondersteuners van Leudal Leeft. Met workshops worden verenigingen geholpen rondom concrete thema’s en vraagstukken. De verenigingsondersteuners bieden o.a. workshops rondom:

  • Communicatie (positionering, storytelling en social media)
  • Vrijwilligers- en ledenwerving
  • Organisatie (VOG, AVG)

In Leudal wordt in 2021 gestart met de verenigingsacademie voor sportverenigingen. Heb je ondertussen al een concreet vraagstuk waar je hulp bij kan gebruiken? Neem dan contact op met onze verenigingsondersteuners.

Beweegwijzer

De beweegwijzer is een wegwijzer voor organisaties, verenigingen, bedrijven en inwoners van de gemeente Leudal. De beweegwijzer bevat informatie over de verschillende sportverenigingen, sportorganisaties en sportfaciliteiten die er in de gemeente Leudal zijn. Voor meer informatie over een specifieke sport kun je terecht bij de desbetreffende vereniging. Wil je met jouw vereniging/organisatie vermeld worden in de beweegwijzer of kloppen de gegevens in de beweegwijzer niet? Neem contact op met verenigingsondersteuner Renee Cuenen via renee@negen.nl.