Vitaal Verenigen

In Leudal zijn verenigingen belangrijk voor de ontmoeting en dragen ze positief bij aan de leefbaarheid van de dorpen. Verenigingen, ze verbinden mensen van alle leeftijden met elkaar. Wekelijks ontmoeten mensen elkaar bij een vereniging en dat maakt ze goud waard. Wij geloven in hun kracht. Toch staan ze voor grote uitdagingen. Mensen worden steeds individualistischer en gaan op andere manieren sporten, bewegen en verenigen. We maken van onze verenigingen echte spelbepalers die klaar zijn voor de toekomst.